Kasud inimestele:

 • Rõõm kogukonnaelust ja loomingulistel festivalidel osalemise kaudu.
 • Sisemine uuenemine ja juurte taastunnetamine koos kodukandi loomulike tsüklitega. Keskkonna loodusliku ilu värske tajumine.
 • Oma koduküla taasavastamine, inimestevaheliste sidemete taasloomine. Parem elukorraldus, teiste kogukonnaliikmete abil.
 • Aktiivne kultuurikeskkonna loomisel osalemine isiklikul, kogukondlikul ja piirkondlikul tasandil.

Kasud kogukonnale:

 • Elanike kogunemine festivalide ajal ja kogukonnaelu taaselustamise aktiivne võimaldamine.
 • Kogukonna majanduse elavdamine elanike omavaheliste kontaktide arendamise ja kohalike professionaalsete teenuste suurema kasutamise läbi.
 • Naaberkogukondade liikmete kutsumine kultuuriüritustele ja külamajanduse elavdamine.
 • Kogukondadevahelise kultuurivahetuse edendamine.
 • Edaspidistele arengutele aluse loomine.

Kasud Euroopa jaoks:

 • Kogukondade ja piirkondade kultuurilise identiteedi mitmekesisuse tugevdamine ja edendamine ning nende elujõulisuse tagamine.
 • Euroopa ühiste kultuurijuurte taaselustamine.
 • Tantsupärn sümboliseerib Euroopa sõpruslinnade ja külade vahelisi sidemeid.

Tilleul à Danser planté à Mazille, France
 
Collage, dancers of Bruegel
and modern Dance Lime Tree

 
Content and conception graphic : Pierre Albuisson    Presentation of content and Web désign :  Elena Krotova   Translation : Marcia Hadjimarkos