8 igaaastase loodusfestivali roll

Pieter Bruegel the Elder, Allegory of Spring (detail), after 1616.

Ühiskondade arenedes ja struktuuri tekkides on vaja kogukonnatunde tagamiseks aja ja ruumi jaoks paika panna täpsed tugipunktid. Tantsupärn on suurepärane näide ühest nendest orientiiridest. Selle olemasolu võimaldab kogukonnal koguneda oluliste sündmuste tähistamiseks. Pidulikud sündmused, mis on saanud alguse võib olla kosmilisest, religioossest, poliitililisest või mälestamiseks, märgistavad kalendrit mitmel viisil. Nad tagavad ülemineku põlvest põlve, teatud kindlustunde ja võivad ulatuda tagasi varasematesse aegadesse. Nende ülesanne on säilitada traditsioone, mille püsimajäämiseks peavad jääma avatuks uutele arengutele. Pidustused koondavad elanikkonna ja tekitavad kogukonnatunde, mis tekib ühise eesmärgi nimel töötamisest. Erinevalt ilmalikust tegevusest toimuvad need pidustused, suure intensiivsusega pidulikud riitused, pühas õhkkonnas kus on aeg peatunud. Kõik kogukonna liikmed kogevad pidulikel päevadel sügavat ühtsustunnet. Mured ja tülid unustatakse ning asendatakse leppimiste, kohtumiste ja õnnelikult sõlmitud kokkulepetega. Need festivaliajad on kaugel kaubanduslikest üritustest, mida sponsoreerivad kaubamärgid ja milles inimesed mängivad lihtsalt passiivset rolli. Iga kogukonnaliikme osalus asendab passiivset meelelahutust.

 
Content and conception graphic : Pierre Albuisson    Presentation of content and Web désign :  Elena Krotova   Translation : Marcia Hadjimarkos