Pierre ALBUISSON
projekti « Tantsupärn» asutaja

Inimkonna kooskõla universumis ja selle avastamine juhatab teed erinevale loomingule ja maailma rahvaste geniaalsusele. Mis võiks olla ilusam kui füüsika, tavade, keelte, oskuste, kostüümide, muusika, laulu ja kokanduse mitmekesisus, mis moodustavad maailma ja mida mõjutab sügavalt maastik ning kliima.

www.pierre-albuisson.com

Saksa kunstnik Albrecht Düreri kohta (1471-1528) sain ma teada juba väga noorena ja tema looming on mind kõige sügavamalt mõjutanud. Dürer on olnud mulle alati eeskujuks ja juhatanud mind kunsti mõistmisele. Kunsti, mis on hästi läbimõeldud ja oma olemuselt sügavale juurdunud - kõige selle allikaks, mis meid elustab - ja ulatub minu kujutlusvõime kaudu Pühaduse poole.

Selline mõistmine viis mind aastate jooksul rahvapärimuste, muusika, tantsu ja laulu juurde.

Académie Française'i liikme Roger Cailloisi, kes austas mind oma sõprusega, teravad vaated ja rahuldamatu uudishimu, olid samuti abiks, et suunata mind uurimistöösse, mis kulmineerus minu huviga tantsupärnade ja sellega seotud traditsioonide vastu.

Kaks aastat kontsentreeritud uurimistööd võimaldasid mul mõista tantsupärnade kolme astme tähendust ja nende seost Euroopa kaheksa traditsioonilise loodusfestivaliga.

Iga kunstnik on ka inimene ja kogukonna liige. Mulle meeldib enda abiga loodud projekti juures see, et see on võimaldanud mul kaasa aidata juurte leidmisele ja enesekindluse uuenemisele - ilma nendeta ei saa ükski tsivilisatsioon eksisteerida. Olen osa võtnud maailmapildi loomisest, milles luuletajad ja kunst loovad maailmavisiooni, mis loodetavasti annab aluse uuele, rohelisele humanismile.

 
Content and conception graphic : Pierre Albuisson    Presentation of content and Web désign :  Elena Krotova   Translation : Marcia Hadjimarkos