8 loodusfestivali ajalugu


Kaheksa traditsioonilist pidustust, millest enamik eksisteerib tänapäeval pisut teistsugusel kujul, pärinevad juba ammusest ajast. Paljud Euroopa festivalid pärinevad kõige varasemast ajast, ulatudes isegi indoeuroopa mõjutuste hulka. Erinevate kultuuride pidustustel on sageli palju ühiseid punkte. Selle põhjuseks on see, et nende müüdid ja mütoloogia on seotud samade allikatega: taevas, päike, tähed, maa ja aastaaegade rütm.

Euroopa iidsetes traditsioonides - eriti Põhjamaade ja keldi traditsioonides - mängib päikese kulgl väga olulist rolli. Meie esivanemad olid hästi kursis päikese ja aastaaegade rütmi vahelise seosega. Aastaste pidustuste kalender põhines nendel rütmidel ja on jätkunud tänapäevani, ehkki Euroopa ristiusustamisel toimusid mõned nime- ja kuupäevamuutused.

Pidustustekalender keerleb kaheksa loodusfestivali ümber, mis on kogu Euroopas eksisteerinud sadu aastaid. Kalender põhineb päikese positsioonil aasta erinevatel hetkedel ja vastavatel hooajalistel tegevustel.

See seos päikese kulgemise, aastaaegade ja kogukonna vahel pani meie esivanemad tundma, et nad on osa pikast elusolendite ahelast, sh maa, inimkond ja taevas, mis moodustasid ühtse terviku.

Kolmetasandilise struktuuriga tantsupärn moodustab ühenduse maa ja taeva vahel ning on sümboliks asjade järjekorrale.

 

download the pdf file on the Eight Nature Festivals

.

Huit fetes naturelles
Pieter Bruegel Noorem, külapeod teatriga (detail), pärast 1616.
 
Content and conception graphic : Pierre Albuisson    Presentation of content and Web désign :  Elena Krotova   Translation : Marcia Hadjimarkos